+90 312 391 3352
info@ariagrup.com

peyzaj-mimarligi-

Peyzaj mimarlığı

Peyzaj mimarlığı kentlerle ilgili çalışmalarda tasarım ve planlama boyutunda görev almaktadırlar. Bu kapsamda peyzaj mimarları açık ve yeşil alanlardan, rekreasyon alanlarına, özel bahçelerden, sanayi tesislerine, iklim, gürültü ve hava kirliliği kontrolünden, dönüşüm alanlarına, tarihi mekanlar ile ilgili düzenlemelerden, kentsel restorasyon, renovasyon ve rehabilitasyon çalışmalarına kadar pek çok alanda planlama ve tasarım ihtiyacını karşılamaktadırlar. Bu çalışmada daha geniş boyutuyla peyzaj mimarlığı meslek disiplininin kentsel alanların tasarlanması ve planlanması, dünyadaki ve ülkemizdeki kentsel alan çalışmalarındaki yeri, görevleri ve kapsamı, mesleğin yasal boyutu ve sorunları ile kentsel alan çalışmalarına bakış açısı değerlendirilecektir.

Hızlı ve sağlıksız bir şekilde yapılaşan kentlerimizde bu gün aranan, rant getiren, talep artıran en önemli unsurlar olan yeşil alanlar, rekreasyon alanları, parklar, çocuk oyun alanları, etkin, estetik ve fonksiyonel çevre düzenlemelerinin peyzaj mimarlığı çalışmaları içerisine girmesi de kentlerde yaşayan kentli insanların da peyzaj mimarlığını ve yansımalarını kent çalışmaları içeirisinde arzuladıklarının bir göstergesidir. Sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması için, ülkenin doğal özelliklerimne uygun bir sosyo-ekonomik sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla, ekolojik kararların bir arada düşünülmesini, doğal kaynakların yerinde ve verimli kullanılmasının sağlanmasını, hassas bölgelerin ayrılmasını, bölge planlama, imar planlama ve sektörel planlama etabından önce gerçekleşmesi gereken bir planlama süreci olarak ele alınması gerekmektedir